CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH : Kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ Cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty theo Hướng dẫn số 38-HD ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương

Thực hiện Chỉ đạo của Đảng ủy Khối doanh nghiệp Trung ương tại Văn bản số 1569-CV/ĐUK ngày 20/6/2023 về việc kết thúc Hướng dẫn số 38-HD/BTCTW của Ban Tổ chức Trung ương, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy đã ban hành Nghị Quyết số 102-NQ/ĐU ngày 15/9/2023 phê duyệt Đề án kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty theo Hướng dẫn số 38-HD ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương.

Thực hiện Nghị Quyết số 102-NQ/ĐU ngày 15/9/2023 nói trên, ngày 31/10/2023 tại trụ sở Tổng công ty, Đảng ủy Tổng công ty tổ chức Lễ công bố, trao các quyết định của Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty, bao gồm:

1. Quyết định Kết thúc mô hình đảng bộ cơ sở, giải thể - Đảng bộ công ty mẹ Tổng công ty.

2. Quyết định Sắp xếp, tổ chức lại các Chi bộ thuộc Đảng bộ Công ty mẹ Tổng công ty, thành lập các Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy gồm:

- QĐ Chuyển nguyên trạng Chi bộ 11- Chi bộ Trung tâm tư vấn thiết kế CNTTvề trực thuộc Đảng bộ Công ty TNHH MTV Đóng tàu và Công nghiệp hàng hải Sài Gòn.

- QĐ thành lập các chi bộ 1, chi bộ 2, chi bộ 3, chi bộ 4 trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty, lấy tên là chi bộ 1 đến chi bộ 4, trên cơ sở tổ chức, sắp xếp lại các chi bộ cũ là các ban thuộc Đảng bộ Công ty mẹ sinh hoạt tại trụ sở 172 Ngọc Khánh, mỗi chi bộ có từ 20 đến 22 đảng viên. Chỉ định Ban chi ủy của các chi bộ gồm có 5 đồng chí, trong đó chỉ định Bí thư chi bộ và mỗi chi bộ có 02 đồng chí phó bí thư; Cử, phân công các đồng Lãnh đạo Đảng ủy Tổng công ty sinh hoạt đảng tại chi bộ, mỗi chi bộ có từ 02-3 đồng chí lãnh đạo sinh hoạt cùng chi bộ.

Đ/c Ngô Tùng Lâm Phó bí thứ Phụ trách Đảng bộ  tặng hoa chia tay  BCH Đảng bộ Công ty Mẹ Tổng Công ty

Đ/c Ngô Tùng Lâm Phó bí thứ Phụ trách Đảng bộ và đ/c Vũ Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng bộ trao QĐ và tặng hoa cho Chi ủy chi bộ 1

Đ/c Ngô Tùng Lâm Phó bí thứ Phụ trách Đảng bộ và đ/c Vũ Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng bộ

trao QĐ và tặng hoa cho Chi ủy chi bộ 2

Đ/c Ngô Tùng Lâm Phó bí thứ Phụ trách Đảng bộ và đ/c Vũ Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng bộ

trao QĐ và tặng hoa cho Chi ủy chi bộ 3

Đ/c Ngô Tùng Lâm Phó bí thứ Phụ trách Đảng bộ và đ/c Vũ Anh Tuấn - Phó bí thư Đảng bộ

trao QĐ và tặng hoa cho Chi ủy chi bộ 4

Thay mặt các đồng chí được chỉ định vào chi ủy chi bộ được thành lập , đ/c Đỗ Đức Hòa – Bí thư chi bộ 4 gửi lời cảm ơn sâu sắc tới các đồng chí lãnh đạo Đảng ủy, lãnh đạo Tổng công ty đã tín nhiệm giao nhiệm vụ, phát biểu trước Hội nghị đồng chí Hòa cho biết: “đây thực sự là vinh dự to lớn đối với bản thân tôi cũng như các đồng chí được tín nhiệm giao nhiệm vụ hôm nay, song đây cũng là trách nhiệm nặng nề mà Lãnh đạo Tổng công ty đã tin tưởng giao phó. Để xứng đáng với sự tín nhiệm, niềm tin của các đồng chí, chúng tôi sẽ cùng với các đồng chí trong chi ủy, chi bộ đem hết sức mình với công việc, quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, phấn đấu xây dựng tập thể chi bộ đoàn kết,thống nhất, dân chủ, sáng tạo. Tích cực lãnh đạo, tổ chức thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ của Chi bộ cơ sở; hoàn thành tốt nhiệm vụ được Đảng bộ cấp trên giao”

Các bài viết khác

CÔNG ĐOÀN HYUNDAI-VIỆT NAM, 25 NĂM THÀNH LẬP VÀ PHÁT TRIỂN

ĐOÀN THANH NIÊN SBIC THAM GIA NGÀY HỘI THANH NIÊN CÔNG NHÂN, SINH VIÊN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG NĂM 2024

Hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 41-NQ/TW, ngày 10/10/2023 của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới

CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG: HẠ THỦY TÀU CHỞ HÓA CHẤT 13.000 DWT – YN01; ĐẶT KY TÀU YN02 KÝ HỢP ĐỒNG ĐÓNG MỚI TÀU YN08

CÔNG TY ĐÓNG TÀU NAM TRIỆU HẠ THỦY THÀNH CÔNG TÀU HÀNG 65.000 TẤN SỐ 1, ĐẶT KY CHIẾC SỐ 2

TỔ CHỨC LỄ PHÁT ĐỘNG THÁNG HÀNH ĐỘNG VỀ AN TOÀN VỆ SINH LAO ĐỘNG VÀ THÁNG CÔNG NHÂN NĂM 2024

CÔNG TY ĐÓNG TÀU BẠCH ĐẰNG: HẠ THỦY THÀNH CÔNG TÀU 17.500DWT

Liên hoan “Tiếng hát CNLĐ” Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy năm 2024

Hội nghị biểu dương nữ Cán bộ, CNLĐ xuất sắc tiêu biểu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy giai đoạn 2019 – 2023

ĐOÀN SBIC THAM GIA LỄ PHÁT ĐỘNG “TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ” CÙNG ĐOÀN BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI NĂM 2024

ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY SÔI NỔI CÁC HOẠT ĐỘNG CHÀO MỪNG THÁNG THANH NIÊN NĂM 2024 & KỶ NIỆM 93 NĂM THÀNH LẬP ĐOÀN TNCS HỒ CHÍ MINH (26/3/1931-26/3/2024)

CÔNG TY MẸ TỔNG CÔNG TY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2024

SBIC Ra quân Ngày Chủ nhật xanh lần I năm 2024

ĐOÀN TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY THAM GIA KHỞI ĐỘNG THÁNG THANH NIÊN VÀ PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY ĐỜI ĐỜI NHỚ ƠN BÁC HỒ NĂM 2024 CÙNG ĐOÀN KHỐI DOANH NGHIỆP TRUNG ƯƠNG

Cơ hội hồi sinh các doanh nghiệp đóng tàu từ việc phá sản SBIC

Go to top