Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII

Thực hiện Kế hoạch số 108-KH/ĐUK, ngày 08/11/2023 của Ban Thường vụ Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương về tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII; Kế hoạch số 16-KH/ĐU ngày 23/11/2023 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy.

Ngày 04/12/2022, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII, kết nối trực tuyến với Hội nghị toàn quốc và tiếp nối trực tuyến đến 22 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty.

Dự Hội nghị tại điểm cầu Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy, có đồng chí Ngô Tùng Lâm Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ; đồng chí Vũ Anh Tuấn - Phó Bí thư Đảng ủy Tổng công ty; các đồng chí thành viên HĐTV; Ban Tổng giám đốc; Kế toán trưởng; các đồng chí Lãnh đạo các Ban, Văn phòng Tổng công ty; các đồng chí công tác tại các Ban xây dựng Đảng; Chủ tịch/Phó Chủ tịch Công đoàn; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên Tổng công ty; các đồng chí là Bí thư/Phó Bí thư một số Chi bộ cơ sở trực thuộc trên địa bàn Hà Nội và các Chi ủy viên 04 chi bộ trực thuộc Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tại trụ sở 172 Ngọc Khánh, Ba Đình, Hà Nội. Hội nghị được kết nối đến 22 điểm cầu tại các tổ chức đảng trực thuộc, với hơn 600 cán bộ, đảng viên tham dự.

Điểm cầu Hội nghị trụ sở Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII có ý nghĩa quan trọng trong việc nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy đảng, đảng viên trong việc triển khai thực hiện các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp trọng tâm của các văn kiện Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII. Với sự truyền đạt, phân tích nội dung cơ bản, cốt lõi và những điểm mới trong các Nghị quyết Hội nghị BCH Trung ương Đảng lần thứ 8 đã giúp cho cán bộ, đảng viên nắm rõ hơn về chủ trương, đường lối lãnh đạo của Đảng về phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước. Trên cơ sở các nội dung các Nghị quyết, cấp ủy các cấp và người đứng đầu cấp ủy, đơn vị nêu cao trách nhiệm lãnh đạo, chỉ đạo, xây dựng chương trình hành động, tạo sự thống nhất trong quá trình triển khai thực hiện.

Trong buổi sáng ngày 04/12/2023 các đại biểu dự Hội nghị được nghe đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước truyền đạt nội dung của Chuyên đề 1 về “Tiếp tục phát huy truyền thống đại đoàn kết dân tộc, xây dựng đất nước ta ngày càng giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc”; đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ truyền đạt Chuyên đề 2 “Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng chính sách xã hội, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới”.

Điểm cầu Công ty Đóng tàu Nam Triệu

Điểm cầu Công ty Đóng tàu Phà Rừng

Điểm cầu Công ty CP Cảng Chân Mây

Điểm cầu Công ty Đóng tàu & Công nghiệp hàng hải Sài Gòn

Điểm cầu Công ty Đóng tàu Bạch Đằng

Buổi chiều cùng ngày, các đại biểu tiếp tục theo nghe đồng chí Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng truyền đạt Chuyên đề 3 “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”; Đồng chí Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương truyền đạt Chuyên đề 4 “Tiếp tục xây dựng đội ngũ trí thức đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước nhanh và bền vững trong giai đoạn mới” và hướng dẫn triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 8 khóa XIII.

Để Hội nghị đạt được kết quả tốt, Đảng ủy Tổng công ty đã yêu cầu các tổ chức đảng trực thuộc nghiêm túc tổ chức triển khai nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền đến toàn thể cán bộ, đảng viên và người lao động trong toàn Tổng công ty phù hợp với điều kiện hoạt động tại cơ sở, đồng thời lựa chọn nội dung sát với thực tiễn của đơn vị để xây dựng chương trình hành động thực hiện các Nghị quyết đảm bảo chất lượng, thời gian quy định.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Các bài viết khác

Cơ hội hồi sinh các doanh nghiệp đóng tàu từ việc phá sản SBIC

Nghiên cứu quy hoạch các bến cảng, công trình phục phụ đóng mới, sửa chữa tàu trong quy hoạch kỹ thuật, chuyên nghành

Công điện: Về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Doanh thu SBIC vượt kế hoạch hai con số

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ ĐẶT TÊN 2 TÀU DẦU

Sớm phá sản để hồi sinh SBIC

Thứ trưởng Bộ GTVT làm việc với các công ty thuộc SBIC

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Hội nghị Tập huấn công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 3: Cần xây dựng chiến lược, định hướng phát triển dài hạn (Tiếp theo và hết)

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 2: Giữ chân lao động lành nghề

CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH : Kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ Cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty theo Hướng dẫn số 38-HD ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương

ĐOÀN CÔNG TÁC CỦA TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY ĐẾN THĂM VÀ LÀM VIỆC TẠI HVS

Go to top