Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ SBIC lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020

Sáng 15/5 tại Hà Nội, Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy (SBIC) tiến hành Hội nghị Ban chấp hành (BCH) Đảng bộ lần thứ XII, nhiệm kỳ 2015-2020 dưới sự chủ trì của đồng chí Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Tổng công ty cùng sự có mặt đầy đủ của các đồng chí ủy viên Ban chấp hành, ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Tổng công ty. Đến dự Hội nghị còn có đồng chí Nguyễn Thị Hằng, Phó trưởng phòng nghiệp vụ 3 UBKT Đảng ủy Khối DNTW.

Tại hội nghị lần này, các uỷ viên trong BCH, UBKT nghe và cùng thảo luận, đóng góp ý kiến về báo cáo kiểm điểm triển khai thực hiện Nghị quyết số 165-NQ-ĐU ngày 25/1/2018 của BCH Đảng bộ về công tác năm 2018, với trọng tâm là kết quả sản xuất kinh doanh, quản lý tài chính, thu hồi vốn hỗ trợ SXKD, tình hình tái cơ cấu doanh nghiệp quý I/2018, cũng như nhiệm vụ trọng tâm quý II và cả năm 2018.

Bên cạnh đó, hội nghị cũng đã nghe báo cáo kết quả Đại hội Công đoàn CNTT Việt Nam lần thứ V, nhiệm kỳ 2018-2023 và báo cáo kết quả công tác Đoàn Thanh niên Tổng công ty trong 4 tháng đầu năm, và một số nhiệm vụ trọng tâm của ĐTN trong quý II/2018; Hội nghị cũng thảo luận một số nội dung quan trọng khác.

Phát biểu khai mạc và kết luận hội nghị, đồng chí Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư thường trực, phụ trách Đảng bộ nhấn mạnh vai trò của các ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ trong lãnh đạo, chỉ đạo hoạt động của các đảng bộ, chi bộ được phân công phụ trách; Các cấp ủy cơ sở, các đồng chí UVBCH Đảng bộ cần quán triệt và làm tốt công tác tư tưởng trong cán bộ, đảng viên, CNVCLĐ; chủ động tìm kiếm việc làm, đảm bảo thu nhập, nâng cao đời sống của người lao động; chú trọng công tác chính trị tư tưởng, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ đã đề ra cho năm 2018…

 

TT SBIC

Go to top