Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ IV nhiệm kỳ 2020-2025

Thực hiện Kế hoạch số 05-KH/ĐU, ngày 30/5/2023 của Đảng ủy Tổng công ty CNTT về tổ chức sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ III của Đảng bộ Khối DNTW, Nghị quyết lần thứ IV Đại hội Đảng bộ Tổng công ty và nghị quyết Đại hội các tổ chức Đảng trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025.

Ngày 30/6/2023, Đảng ủy Tổng công ty CNTT đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CNTT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025. Hội nghị được tổ chức tại trụ sở Tổng công ty CNTT và kết nối trực tuyến với 20 điểm cầu các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc.

Tham dự Hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty; Ủy viên Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy; các cán bộ làm công tác xây dựng Đảng; Chủ tịch, Phó Chủ tịch Công đoàn; Phó Bí thư Đoàn Thanh niên; Trưởng/Phó Ban chuyên môn, Phó chánh Văn phòng Tổng công ty. Tại các tổ chức cơ sở đảng trực thuộc có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ; Ủy viên UBKT Đảng ủy; Chủ tịch, Phó chủ tịch Công đoàn; Bí thư, Phó Bí thư Đoàn Thanh niên và các lãnh đạo chủ chốt của đơn vị và toàn thể đảng viên tại các Chi bộ cơ sở.

Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CNTT

lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025

Đoàn Chủ tịch điều hành Hội nghị

Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó Bí thư phụ trách Đảng bộ Tổng công ty

phát biểu khai mạc Hội nghị

Đồng chí Kiều Hưng - UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

thông quan dự thảo báo cáo sơ kết nửa nhiệm kỳ của Đảng bộ Tổng công ty CNTT

Đồng chí Trần Mạnh Hà - UV BTV Đảng ủy, Phó Tổng giám đốc Tổng công ty

báo cáo tình hình thực hiện Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của BCH Trung ương

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Chu Đình Động - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương và các đồng chí đại diện các Ban xây dựng đảng - Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Kiều Hưng - Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tuyên giáo Đảng ủy Tổng công ty thông qua báo cáo giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty CNTT lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020 -2025; đồng chí Trần Mạnh Hà - Ủy viên BTV, Phó Tổng giám đốc, Trưởng Ban Tổ chức Đảng ủy Tổng công ty trình bày báo cáo thực hiện Quy định 87-QĐ/TW, ngày 28/10/2022 của Ban Chấp hành Trung ương, Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước và Hướng dẫn số 23-HD/TW, ngày 14/2/2023 của Ban Tổ chức Trung ương về Hướng dẫn tổ chức bộ máy cơ quan tham mưu, giúp việc của đảng ủy cấp trên cơ sở trong doanh nghiệp nhà nước.

Hội nghị cũng đã được nghe 03 báo cáo tham luận, trong đó có 02 tham luận của tổ chức cơ sở đảng trực thuộc, 01 tham luận của cơ quan UBKT Đảng ủy Tổng công ty. Các báo cáo tham luận đã thể hiện rõ nét, phản ánh cụ thể quá trình thực hiện nhiệm vụ chính trị, những khó khăn, thuận lợi và kết quả đạt được trong nửa nhiệm kỳ vừa qua tại đơn vị và Tổng công ty.

Đồng chí Tô Thanh Hà - Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Công ty Đóng tàu Hạ Long

đại diện Đảng bộ Công ty trình bày báo cáo tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Đỗ Văn Khoa Ủy viên BCH Đảng bộ Tổng Công ty; Bí thư Đảng ủy,

Chủ tịch Công ty Đóng tàu&CNHH Sài Gòn trình bày tham luận

(điểm cầu Công ty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn)

Đồng chí Đỗ Hữu Hòa - UV BTV Đảng ủy Tổng công ty, Phó Chủ nhiệm UBKT

Đảng ủy Tổng công ty phát biểu tham luận tại Hội nghị

Đồng chí Chu Đình Động, ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức

Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Sau 1/2 ngày làm việc khẩn trương, nghiêm túc, Hội nghị đã tập trung thảo luận, đánh giá khách quan, phân tích rõ những kết quả thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu đề ra, chỉ ra nguyên nhân những tồn tại, hạn chế trong 1/2 nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết lần thứ IV Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng thời, xác định các giải pháp đồng bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tiếp tục thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV, nhiệm kỳ 2020-2025, qua đó làm cơ sở lý luận và thực tiễn cho việc xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ Tổng công ty nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Hội nghị, các đại biểu cũng nhận được những ý kiến đóng góp, chỉ đạo quý báu của đồng chí Chu Đình Động đại diện Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trung ương. Đồng chí Ngô Tùng Lâm thay mặt Đảng bộ Tổng công ty CNTT nghiêm túc tiếp thu, rút kinh nghiệm để tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo việc tổ chức thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Khối DNTW lần thứ III và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Tổng công ty lần thứ IV.

Ban Tuyên giáo Đảng ủy

Các bài viết khác

Cơ hội hồi sinh các doanh nghiệp đóng tàu từ việc phá sản SBIC

Nghiên cứu quy hoạch các bến cảng, công trình phục phụ đóng mới, sửa chữa tàu trong quy hoạch kỹ thuật, chuyên nghành

Công điện: Về việc chăm lo đời sống, bảo đảm an ninh xã hội cho người dân và người lao động trong dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024

Doanh thu SBIC vượt kế hoạch hai con số

NHÀ MÁY ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM TỔ CHỨC LỄ ĐẶT TÊN 2 TÀU DẦU

Sớm phá sản để hồi sinh SBIC

Thứ trưởng Bộ GTVT làm việc với các công ty thuộc SBIC

Hội nghị Tổng kết công tác Đảng năm 2023, triển khai nhiệm vụ công tác năm 2024 Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ 17, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt và tuyên truyền Nghị quyết Trung ương 8, khoá XIII

Hội nghị Tập huấn công tác Đảng năm 2023 của Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 3: Cần xây dựng chiến lược, định hướng phát triển dài hạn (Tiếp theo và hết)

Đóng tàu dân dụng giải nỗi lo thiếu hụt nguồn nhân lực-Bài 2: Giữ chân lao động lành nghề

CÁN BỘ, CÔNG NHÂN VIÊN, ĐOÀN VIÊN THANH NIÊN CÔNG TY MẸ - TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY HƯỞNG ỨNG NGÀY HỘI HIẾN MÁU TÌNH NGUYỆN NĂM 2023

CÔNG BỐ CÁC QUYẾT ĐỊNH : Kết thúc thực hiện mô hình Đảng bộ Cơ quan Công ty mẹ Tổng công ty theo Hướng dẫn số 38-HD ngày 09/3/2010 của Ban Tổ chức Trung ương

Go to top