KHAI GIẢNG LỚP BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐỐI TƯỢNG KẾT NẠP ĐẢNG

Thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo năm 2020, sáng ngày 09 tháng 10 năm 2020, Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy tổ chức Khai giảng Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị dành cho đối tượng kết nạp Đảng, tại trụ sở Công ty đóng tàu Hạ Long, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh,.

Đồng chí Kiều Hưng, Ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám đốc Tổng công ty đã đến dự và phát biểu khai mạc.

Dự khai mạc Lớp bồi dưỡng có đồng chí Nguyễn Tuấn Anh, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty, Bí thư, Tổng Giám đốc Công ty đóng tàu Hạ Long cùng đại diện cấp ủy và Ban lãnh đạo Công ty đóng tàu Hạ Long; Đại diện lãnh đạo Ban Tuyên giáo - Đoàn thể Tổng công ty và 26 quần chúng ưu tú thuộc 05 Đảng bộ, Chi bộ trực thuộc Đảng bộ Tổng công ty.

Phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng, đồng chí Kiều Hưng nhấn mạnh, trong thời gian qua, Đảng ủy Tổng công ty luôn quan tâm, chỉ đạo thực hiện công tác xây dựng và phát triển Đảng. Việc tổ chức Lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đối tượng kết nạp Đảng là một trong những nhiệm vụ quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, nhằm tạo nguồn cho công tác phát triển Đảng, xây dựng lực lượng kế thừa có đủ năng lực, trình độ và phẩm chất đạo đức để tiếp tục thực hiện nhiệm vụ chính trị của Tổng công ty.

Đ/c Kiều Hưng  ủy viên Ban thường vụ, Phó Tổng Giám đốc TCT

  phát biểu khai mạc Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Tại Lớp bồi dưỡng, các quần chúng ưu tú sẽ được học tập, nghiên cứu 05 chuyên đề: Khái quát lịch sử Đảng Cộng sản Việt nam; Cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ lên chủ nghĩa xã hội; Nội dung cơ bản của Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam; Học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương, đạo đức Hồ Chí Minh; Phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Toàn cảnh Lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng

Qua học tập, nghiên cứu, học viên sẽ được trang bị những lý luận cơ bản về xây dựng Đảng, trên cơ sở đó, mỗi quần chúng ưu tú sẽ nâng cao ý thức tu dưỡng, rèn luyện về mọi mặt cũng như xác định phương hướng phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

Kết thúc khóa học, các quần chúng ưu tú viết bài thu hoạch về lý luận và vận dụng vào thực tiễn đơn vị công tác, học tập; các quần chúng ưu tú đủ điều kiện sẽ được cấp Giấy chứng nhận đã tham gia Lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng.

Đồng chí Kiều Hưng cũng đề nghị Ban Tổ chức lớp học, các đồng chí giảng viên và toàn thể các quần chúng ưu tú dự lớp học cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt phương pháp tổ chức, quản lý, giảng dạy, học tập, chấp hành nghiêm túc nội quy của lớp học; hoàn thành tốt chương trình giảng dạy, học tập, kiểm tra đánh giá của lớp học theo quy định của Trung ương.

Lớp bồi dưỡng được tổ chức trong 3 ngày, từ ngày 09/10 đến hết ngày 11/10/2020.

 Ban Tuyên giáo – Đoàn thể

 

Các bài viết khác

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC XÂY DỰNG ĐẢNG NĂM 2020, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2021

Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy lần thứ 3- khóa IV, nhiệm kỳ 2020-2025

TẬP HUẤN CÁN BỘ ĐOÀN HVS NĂM 2020

Hội nghị giao ban Khối Giao thông – Xây dựng Đoàn Khối Doanh nghiệp Trung ương.

Đảng bộ SBIC tổ chức Hội nghị học tập Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ Tổng công công ty Công nghiệp tàu thủy (CNTT ) lần thứ IV

HVS BÀN GIAO TÀU HÀNG SỐ HIỆU S479

HÀNH TRÌNH YÊU THƯƠNG CỦA TUỔI TRẺ SBIC

Công ty Hyundai Việt Nam tổ chức tập huấn định kỳ cho công nhân viên năm 2020

Thông báo kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương lần thứ III, nhiệm kỳ 2020-2025

THƯƠNG VỀ MIỀN TRUNG CỦA TUỔI TRỂ SBIC

GẶP MẶT NHÂN KỶ NIỆM 90 NĂM NGÀY TRUYỀN THỐNG NGÀNH TỔ CHỨC, DÂN VẬN, VĂN PHÒNG CẤP ỦY VÀ 72 NĂM NGÀY THÀNH LẬP NGÀNH KIỂM TRA ĐẢNG

Doanh nghiệp đóng tàu xoay xở vượt “bão” Covid-19

Tuổi trẻ Khối Doanh nghiệp Trung ương thúc đẩy sáng tạo góp phần nâng cao năng suất, hiệu quả doanh nghiệp

ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY THAM DỰ HỘI NGHỊ TUYÊN DƯƠNG ĐIỂN HÌNH “DÂN VẬN KHÉO” GIAI ĐOẠN 2016 -2020

Go to top