ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY CNTT : tham dự Hội nghị trực tuyến tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021

Trong các ngày 18 -19/11/2021, tại điểm cầu 172 Ngọc Khánh – Ba Đình – Hà nội. Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức kết nối, tham dự hội nghị tập huấn nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2021 do Đảng ủy Khối Doanh nghiệp Trung ương tổ chức.

Tham gia Hội nghị gồm có: Đồng chí Ngô Tùng Lâm - Phó bí thư thường trực Đảng ủy, lãnh đạo các Ban sau hợp nhất (Tuyên giáo – Đoàn thể, Tổ chức – Cán bộ; Kiểm tra – Kiểm soát, Văn phòng tổng công ty); các đồng chí Ủy viên UBKT Đảng ủy; các cán bộ thực hiện công tác tổ chức, kiểm tra, tuyên giáo, dân vận và văn phòng của Đảng ủy Tổng công ty.

Tại Hội nghị, các báo cáo viên đã triển khai, làm rõ, cập nhật các kiến thức liên quan tới Quy định số 24-QĐ/TW ngày 30/7/2021 của Ban chấp hành Trung ương về thi hành Điều lệ Đảng; Hướng dẫn số 01-HD/TW ngày 28/9/2021 của Ban Bí thư về một số vấn đề cụ thể thi hành Điều lệ Đảng; Công tác quy hoạch, bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử; Nghiệp vụ công tác tài chính Đảng; Hướng dẫn số 36-HD/VPTW ngày 03/04/2018 của Văn phòng Trung ương về thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản của Đảng; Hướng dẫn công tác lưu trữ, lập hồ sơ công việc; Quy định số 22-QĐ, ngày 30/07/2021 của Ban chấp hành Trung ương về công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng; Quy định 37-QĐ/TW, ngày 25/10/2021 của Ban chấp hành Trung ương về những điều Đảng viên không được làm; Một số nhiệm vụ trong tâm của công tác tuyên giáo tại Đảng bộ Khối doanh nghiệp Trung ương trong thời gian tới; Một số vấn đề về nghiệp vụ công tác dân vân, về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở.

Trước đó, thực hiện Chương trình công tác năm 2021 số 196-CTr/ĐU của Ban Thường vụ. Ngày 29/10/2021, Đảng ủy Tổng công ty đã tổ chức thành công Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy – kỳ họp tháng 10/2021; các Hội nghị về công tác cán bộ của Đảng ủy Tổng công ty, nhiệm kỳ 2020-2025 và Hội nghị Ban chấp hành Đảng bộ lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025. Đồng chí Vũ Anh Tuấn – Bí thư Đảng ủy – Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng công ty chủ trì Hội nghị.

Trong 01 ngày làm việc tích cực, khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao, Hội nghị đã thảo luận và thông qua: Báo cáo kết quả công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021 của Đảng ủy Tổng công ty; Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác kiểm tra giám sát 9 tháng đầu năm và nhiệm vụ trọng tâm 3 tháng cuối năm 2021; Báo cáo tình hình kết quả công tác phòng chống tham nhũng; Báo cáo kết quả hoạt động tổ chức Công đoàn ; Kết quả hoạt động của Đoàn thanh niên Tổng công ty; Chương trình hành động thực hiện nghị quyết 02-NQ/ĐUK của Đảng ủy Khối DNTW về chuyển đổi số; Tổng kết 5 năm thực hiện NQ chuyên đề về công tác phát triển cán bộ nữ giai đoạn 2015-2020; Báo cáo công tác phát triển Đảng viên năm 2021; Báo cáo kết quả thực hiện quy định 126-QĐ/TW và Kết luận 09-KL/TW ngày 09/07/2021; Báo cáo sơ kết thực hiện Kết luận 2020-KL/ĐUK về tiếp tục nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ cùng một số nội dung quan trọng khác.

 

Ban Tuyên giáo – Đoàn thể

Các bài viết khác

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY: HỘI NGHỊ TRIỂN KHAI KẾ HOẠCH, NHIỆM VỤ NĂM 2022

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CNTT : HỘI NGHỊ BAN CHẤP HÀNH ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY LẦN THỨ 8 NHIỆM KỲ 2020-2025 VÀTỔNG KẾT CÔNG TÁC ĐẢNG NĂM 2021, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY: GẶP MẶT KỶ NIỆM 76 NĂM NGÀY THÀNH LẬP QĐND VIỆT NAM 31 NĂM NGÀY HỘI QUỐC PHÒNG TOÀN DÂN

CÔNG TY ĐÓNG TÀU CAM RANH :Hạ thủy Sà Lan chở thức ăn AUS 250T

Đ/c NGÔ TÙNG LÂM - PBT THƯỜNG TRỰC ĐU TCTY ĐƯỢC BỔ NHIỆM LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG THÀNH VIÊN TCTY

ĐẢNG ỦY TCTY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY: TỔ CHỨC TỔNG KẾT 15 NĂM THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT TW KHÓA X

CÔNG TY ĐÓNG TÀU HYUNDAI-VIỆT NAM (HVS): TĂNG LƯƠNG CHO NLĐ NĂM 2022

TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHIỆP TÀU THỦY (SBIC): HOÃN TỔ CHỨC TRIỂN LÃM VIETSHIP 2022

CÔNG TY ĐÓNG TÀU PHÀ RỪNG: Lễ ký Hợp đồng và Cắt tôn đóng mớ

CÔNG TY ĐÓNG TÀU HẠ LONG: HẠ THỦY TÀU HÀNG 23.000 DWT

ĐẢNG BỘ TỔNG CÔNG TY CNTT (SBIC): ĐẨY MẠNH CÔNG TÁC GIÁO DỤC, BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

CÔNG ĐOÀN CÔNG TY TNHH ĐÓNG TÀU HYUNDAI VIỆT NAM: TỔ CHỨC KHEN THƯỞNG ĐỀ TÀI, SÁNG KIẾN HƯỞNG ỨNG CHƯƠNG TRÌNH “75 NGHÌN SÁNG KIẾN, VƯỢT KHÓ, PHÁT TRIỂN”

Công ty TNHH Đóng tàu Hyundai Việt Nam (HVS): TỔ CHỨC CUỘC THI ĐÁ CẦU CHO NLĐ

Mỗi con tàu sẽ làm nên Mùa Xuân

Công ty đóng tàu Ha Long trao quà tết cho công nhân có hoàn cảnh khó khăn

Go to top