Công ty đóng tàu Thịnh Long

T   
 CÔNG TY TNHH MTV ĐÓNG TÀU THỊNH LONG
 
Địa chỉ: Khu 8 - Thị Trấn Thịnh Long - Huyện Hải Hậu - Tỉnh Nam Định
Tel: (0228)3.797.703. Fax: (0228)3.797.704
Email: info@thisico.vn. Website: http://www.thisico.vn

 

SẢN PHẨM CHÍNH

 

Công ty TNHH MTV Đóng tàu Thịnh Long - Thinh Long Shypyard, đơn vị thành viên của Tổng Công ty Công nghiệp tàu thủy – SBIC đóng tại thị trấn Thịnh Long (Hải Hậu, Nam Định) được thành lập từ tháng 9-2011. Ngay từ ngày thành lập, Công ty đã xác định: Để ổn định và phát triển sản xuất, trước hết cần tập trung vào khâu quản lý và điều hành, đặc biệt là chú trọng đến công tác an toàn vệ sinh lao động.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÀU CHỞ HÀNG 12.500DWT

 

TÀU CHỨA BÙN VIETREN TH-08

  
 
TÀU DỊCH VỤ HẬU CẦN NGHỀ CÁ - KIÊM LƯỚI RÊ
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Go to top