Lịch công tác tuần 40 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 40
Từ ngày 01/10/2018 đến ngày 05/10/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 01/10              
13h30 Họp BCH ĐU Cty mẹ TCT - kỳ họp tháng 9/2018 Các đ/c UV BCH Đảng ủy Cty mẹ  Đ/c Bí thư Đảng ủy - Cty mẹ TCT  Phòng 4.1    
Thứ Ba 02/10 9h00 Họp về Cty CNTT Cái Lân và Cty CP Hải Hà TCKT, KHĐT, TCNS&ĐT, Thanh tra BVTrNB, VP, Cái Lân Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1    
14h00 Dự Hội thảo về các giải pháp kết nối hiệu quả hệ thống hạ tầng, giảm chi phí Logistics trong lĩnh vực GTVT và khung giá dịch vụ tại cảng biển  Đ/c Lâm PTGĐ, ban KDTM  TCT Quản lý bay Miền Bắc       
Thứ Tư   03/10              
             
Thứ Năm 04/10 9h00 Họp xử lý tồn tại tàu Bạch Long Vĩ KTSX, KDTM, TCKT, Sông Cấm, Bạch Đằng Đ/c Lâm PTGĐ Bạch Đằng    
             
Thứ Sáu 05/10 9h00 Họp thống nhất báo cáo về Cty CNTT Cái Lân và Cty CP Hải Hà TCKT, KHĐT, TCNS&ĐT, Thanh tra BVTrNB, VP, Cái Lân Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1    
             
Go to top