Lịch công tác tuần 49 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 49
Từ ngày 03/12/2018 đến ngày 07/12/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 03/12              
14h00 Họp với BCH Đảng Bộ Công ty Sông Hồng Ban Tổ chức ĐU, VP ĐU, BCH ĐU Cty Sông Hồng Đ/c Lâm PTGĐ-UV Ban TV Đảng ủy TCT  Cty Sông Hồng     
Thứ Ba 04/12 9h00 Họp với đại diện SINUS về FSO5 KDTM, TCKT, KTSX, TTBVCTrNB, Sinus Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1     
             
Thứ Tư   05/12 9h00 Họp sản xuất kinh doanh Khối Công nghiệp phụ trợ Đ/c Lê Mạnh Trường TVHĐTV KTSX, KDTM, TCKT,  KHĐT, Các đơn vị Khối Công nghiệp phụ trợ Đ/c Lâm PTGĐ Công ty Diezel Bạch Đằng    
             
Thứ Năm 06/12 9h00 Họp giao ban kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019 KHĐT, KDTM, TCKT, TCNS&ĐT, KTSX Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1     
             
Thứ Sáu 07/12              
             
Go to top