Lịch công tác tuần 47TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 47
Từ ngày 19/11/2018 đến ngày 23/11/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 19/11 8h00 Dự Hội nghị cán bộ chủ chốt  Đ/c Q.TGĐ-phụ trách Đảng bộ TCT  Đảng ủy Khối DNTW Đảng ủy Khối    
             
Thứ Ba 20/11 9h30  Họp về tình hình SXKD năm 2017 và 10 tháng năm 2018, phương án di dời, khó khăn, vướng mắc và các đề xuất kiến nghị của Cty Đóng tàu Bạch Đằng  Q.TGĐ, đ/c Trường TVHĐTV, đ/c Lâm PTGĐ, KHĐT, TCKT, ĐMDN, TCNS&ĐT, KDTM, KTSX, Bạch Đằng Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Bạch Đằng     
13h30 Họp về tình hình nợ thuế của doanh nghiệp Đ/c Sơn PTGĐ, TCKT Cục thuế Tp Hà Nội Hội trường tầng 4, Cục thuế TP Hà Nội     
14h00 Họp về tình hình SXKD năm 2017 và 10 tháng năm 2018, phương án TCC của Cty Đóng tàu Nam Triệu Q.TGĐ, đ/c Trường TVHĐTV, đ/c Lâm PTGĐ, KHĐT, TCKT, ĐMDN, TCNS&ĐT, KDTM, KTSX, Nam Triệu  Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Nam Triệu     
Thứ Tư   21/11 09h00 - 17h00 Tổ chức đánh giá nội bộ Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO tại Công ty Mẹ (Đợt 2/2018) Tổ đánh giá nội bộ ISO, VP, KDTM, KSNB, TCNS&ĐT, KTSX, KHĐT, Trung tâm hợp tác đào tạo, ĐMDN Ban chỉ đạo ISO Cty mẹ Làm việc tại các Ban chuyên môn    
             
Thứ Năm 22/11 9h00  Họp kết quả SXKD 10 tháng KHĐT, KDTM, KTSX, TCKT, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1    
             
Thứ Sáu 23/11 9h00  Họp thực hiện KL882 với TTCP Đ/c Lâm PTGĐ, Thanh tra BV&CTNB, TCNS&ĐT, TCKT, KHĐT Thanh tra Chính phủ  Trụ sở TTCP     
             
Go to top