Lịch công tác tuần 43 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 43
Từ ngày 22/10/2018 đến ngày 26/10/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 22/10              
14h00 Đánh giá kết quả thực hiện công tác nắm bắt tư tưởng, dư luận xã hội 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2018 Thành phần theo giấy mời Đ/c Đỗ Thành Hưng - Tổ trưởng tổ DLXH Phòng 5.1    
Thứ Ba 23/10              
14h00 Họp BCH Đoàn TN TCT Công nghiệp tàu thủy  Thành phần theo thông báo  Bí thư Đoàn TN TCT  Hội trường T2    
Thứ Tư   24/10 8h00 Họp BCH Đoàn TN TCT Công nghiệp tàu thủy  Thành phần theo thông báo  Bí thư Đoàn TN TCT  Phòng 5.1     
8h00 Họp về báo cáo Tái cơ cấu TCT Công nghiệp tàu thủy  TVHĐTV, Q.TGĐ, đ/c Sơn PTGĐ, ĐMDN, TCKT Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT     
             
Thứ Năm 25/10 9h00 Họp về KH SXKD năm 2019  KHĐT, TCKT, KTSX, KDTM, TCNS&ĐT Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KHĐT  
             
Thứ Sáu 26/10 10h00 Họp về Quyết toán HĐ EPC Dung Quất  Đ/c Lâm PTGĐ, KHĐT, TCKT Thứ trưởng Nguyễn Văn Công  Bộ GTVT     
13h00 Hội nghị UBKT Đảng ủy TCT Công nghiệp tàu thủy Thành phần theo giấy mời Đ/c Kiều Hưng - Ủy viên BTV, phụ trách UBKT Phòng họp 2.2    
14h00 Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng công ty CNTT lần thứ XIV Thành phần theo giấy mời   Hội trường T2    
Go to top