Lịch công tác tuần 02 - 2018 (Đảng ủy)

LỊCH CÔNG TÁC 
của Đảng ủy Tổng công ty từ ngày 08/01/2018 đến 15/01/2018
 
  Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị
chuẩn bị
Ghi chú
Thứ hai
08/01
13h30 Giao ban Tổng Công ty - Công ty mẹ  Trưởng các Ban Xây dựng Đảng   Hội trường tầng 2    
Thứ ba
09/01
8h30 Hội nghị tổng kết công tác tư tưởng, dư luận xã hội năm 2017, phương hướng năm 2018 của Đảng ủy Tổng công ty Theo giấy mời Đ/c Phó Bí thư Thường trực, phụ trách ĐB Phòng họp 5.1    
Thứ tư
10/01
             
Thứ năm
11/01
             
Thứ sáu
12/01
14h30 Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp của UBKT Đảng ủy, Ban Thanh tra BVCTNB, Ban Kiểm soát nội bộ Tổng công ty năm 2017 Theo giấy mời Đ/c Phó Bí thư Thường trực, phụ trách ĐB Phòng họp 5.1    
Thứ hai
15/01
9h00 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tháng 1/2018 Theo giấy mời Thường trực Đảng ủy TCT Phòng họp 5.1    
Go to top