Lịch công tác tuần 02 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02
Từ ngày 08/01/2018 đến ngày 12/01/2018
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 08/01 8h00 Họp v/v hoàn thiện báo cáo tái cơ cấu TCT CNTT  Q.TGĐ, TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ban ĐMDN, TCKT Bộ GTVT  Bộ GTVT     
13h30 Họp giao ban Công ty Mẹ TCT Thành phần theo thông báo  Q.TGĐ Hội trường Tầng 2    
Thứ Ba 09/01              
14h00 Họp tiểu ban xét thưởng Vietship 2018  Tiểu ban xét thưởng Vietship    Phòng 2.2     
Thứ Tư 10/01 9h30 Họp Hội đồng nâng bậc lương Cty mẹ TCT Thành viên Hội đồng nâng bậc lương Cty mẹ TCT Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương  Phòng 5.1  TCNS-ĐT   
10h30 Họp Hội đồng nâng bậc lương TCT CNTT  Thành viên Hội đồng nâng bậc lương TCT CNTT  Chủ tịch Hội đồng nâng bậc lương  Phòng 5.1  TCNS-ĐT   
13h30 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng Cty mẹ TCT Thành viên Hội đồng TĐKT Cty mẹ TCT Chủ tịch Hội đồng TĐKT  Phòng 5.1  TCNS-ĐT   
15h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng TCT CNTT  Thành viên Hội đồng TĐKT TCT CNTT  Chủ tịch Hội đồng TĐKT  Phòng 5.1  TCNS-ĐT   
Thứ Năm 11/01 9h00 Họp công tác chuẩn bị Tổng kết năm 2017  KHĐT, TCKT, VP, TCNS-ĐT, Công đoàn CNTT, Đảng ủy TCT, Đoàn TN TCT,  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KHĐT, VP   
             
Thứ Sáu 12/01 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động tại Cty Đóng tàu Nam Triệu  Q.TGĐ, Công đoàn CNTT, KHĐT, TCNS&ĐT, TCKT  Cty Đóng tàu Nam Triệu  Nam Triệu  KHĐT  
8h30 Họp v/v xử lý tài sản, tài liệu và phương án lưu trữ tài liệu tại khu vực Hải Phòng  VFC, TCKT, VP, ĐMDN, TCNS-ĐT Đ/c Lâm PTGĐ  20 Hồ Xuân Hương - Hải Phòng     
9h00 Họp công tác chuẩn bị Vietship 2018  KDTM, KTSX, TCKT, các tiểu ban Vietship  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1  KDTM Chuyển sang 13h00 Thứ Hai (15/1)
14h30  Hội nghị sơ kết thực hiện quy chế phối hợp của UBKT Đảng ủy TCT, ban Thanh tra BVCTrNB, ban Kiểm soát nội bộ TCT Thành phần theo giấy mời  Đ/c Phó bí thư Thường trực - Phụ trách Đảng bộ TCT Phòng 5.1  VP Đảng ủy   
Go to top