Lịch công tác tuần 03 - 2018 (Công Đoàn)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 03 (CÔNG ĐOÀN CNTT VIỆT NAM)
Từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018
Ngày/
tháng
Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Địa điểm Ghi chú
Thứ Hai
15/1
8h00 Thực hiện công tác nghiệp vụ CĐ Các Ban CĐ Đ/c Thành Hội trường Tổng công ty CNTT  
14h00 Họp Hội đồng thi đua khen thưởng  Đ/c Thành Chủ tịch Hội đồng TĐKT  Phòng 5.1 Tổng Cty CNTT  
Thứ Ba
16/1
8h00 Dự Lễ kỷ niệm 50 năm thành lập Cty CNTT Sông Đào Đ/c Chuyên Cty CNTT Sông Đào Công ty CNTT Sông Đào  
Thứ Tư
17/1
6h00 Đi công tác Tp. Hồ Chí Minh (l/v với CĐCS Khu vực phía Nam) Đ/c Thành, Hiếu Đ/c Thành Tp. HCM  
Thứ Năm   18/1 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Cty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn  Đ/c Thành, Hiếu Cty ĐT& CNHH SG Công ty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn   
13h30 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Công ty Đóng tàu 76 Đ/c Thành, Hiếu Công ty ĐT 76 Công ty Đóng tàu 76  
Thứ Sáu    19/1 8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 và Hội nghị người lao động Cty CNTT Sài Gòn Đ/c Thành, Hiếu Cty CNTT Sài Gòn Công ty CNTT Sài Gòn  
Thứ bảy
20/1
           
Chủ nhật
21/1
           
Go to top