Lịch công tác tuần 03 - 2018 (Đảng ủy)

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN CỦA ĐẢNG ỦY TỔNG CÔNG TY
Từ ngày 15/01/2018 đến 19/01/2018
   
  Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị
chuẩn bị
Ghi chú
Thứ hai
15/01
9h00 Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty tháng 1/2018 Giấy mời   Phòng họp 5.1    
Thứ ba
16/01
             
Thứ tư
17/01
             
Thứ năm
18/01
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Công ty đóng tàu và CNHH Sài Gòn Đ/c Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ   Đơn vị    
13h30 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Công ty đóng tàu 76 Đ/c Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ   Đơn vị    
Thứ sáu
19/01
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Công ty CNTT Sài Gòn Đ/c Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ   Đơn vị    
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Công ty đóng tàu Thịnh Long Theo phân công   Đơn vị    
8h00 Dự Hội nghị Tổng kết năm 2017 Công ty đóng tàu Phà Rừng Theo phân công   Đơn vị    
Go to top