Lịch công tác tuần 17 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 17
Từ ngày 23/4/2018 đến ngày 27/4/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ hai 23/4      9h00 Kiểm tra công tác chuẩn bị Hội nghị người lao động Cty mẹ - TCT Thành viên Ban tổ chức Hội nghị Đ/c Lâm P.TGĐ Hội trường tầng 2    
     10h00 Họp BCH Đảng ủy Cty mẹ - TCT Các đồng chí UV BCH Đ/c Bí thư Đảng ủy Cty mẹ Phòng 2.2    
     13h30 Hội nghị người lao động Cty mẹ - TCT Toàn thể CBCNV và người lao động tại Cty mẹ - TCT  Ban Tổ chức Hội nghị Hội trường tầng 2    
Thứ ba 24/4     8h00 Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty CP Đóng tàu Sông Cấm  Q.TGĐ, ban ĐMDN   Sông Cấm    
   9h00 Họp phương án di dời các phương tiện nổi của Bạch Đằng ra Phà Rừng và Nam Triệu KHĐT, KTSX, KDTM, TCKT, Nam Triệu, Phà Rừng, Bạch Đằng Đ/c Lâm P.TGĐ Nam Triệu    
Thứ tư 25/4 NGHỈ LỄ  GIỖ TỔ HÙNG VƯƠNG
Thứ năm 26/4 9h00 Họp thống nhất báo cáo theo kết luận của Bộ GTVT về nguồn vốn 4190 TCKT, KTSX, KDTM, Luật&HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
13h30 Họp về thu hồi đất của Công ty CP Đóng tàu Tam Bạc KHĐT, TCKT, Luật&HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
14h00 Dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Cty CP Cảng Chân Mây Q.TGĐ, ban ĐMDN   Cảng Chân Mây    
Thứ sáu 27/4 9h00 Họp quyết toán các sản phẩm có sử dụng vốn 4190 Tổ quyết toán 4190 Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
13h30 Họp về nội dung làm việc với Báo giao thông KTSX, TCKT, KDTM, KHĐT, VP Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1     
Go to top