Lịch công tác tuần 28 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 28
Từ ngày 09/7/2018 đến ngày 13/7/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 09/07

9h00

Triển khai công tác cán bộ tại Công ty Mẹ

Lãnh đạo các ban TTBV&CTNB, KDTM, TCNS và toàn thể cán bộ nhân viên ban L&HTQT Q.TGĐ

Phòng 5.1

   

13h30 

Họp thống nhất báo cáo theo văn bản số 14 của TTCP TCKT, KTSX, KDTM, KHĐT, ĐMDN, TCNS&ĐT, VP Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Ba 10/07 8h00

Họp về dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định  về điều kiện kinh doanh trong lĩnh vực hàng hải

Đ/c Lâm P.TGĐ, KDTM Thứ trưởng Nguyễn Văn Công Phòng họp 301 nhà E - Cục QLXD&CL CTGT, Số 80-Trần Hưng Đạo-Hà Nội    

8h30

Kiểm tra theo quyết định số 723 và dự Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ Công ty đóng tàu Nam Triệu Thành phần theo Quyết định Đ/c Phạm Thanh Sơn - Ủy viên Ban Thường vụ Nam Triệu    

9h00

Họp với Ngư dân thuê mua tàu cá KDTM, TCKT, KTSX, L&HTQT   Phòng 4.1    

14h00

Họp với Ngư dân thuê mua tàu cá KDTM, TCKT, KTSX, L&HTQT   Phòng 4.1    
Thứ Tư 11/07

9h00

Họp với Ngư dân thuê mua tàu cá

KDTM, TCKT, KTSX, L&HTQT

  Phòng 4.1    

14h00

Họp với Ngư dân thuê mua tàu cá

KDTM, TCKT, KTSX, L&HTQT   Phòng 4.1  

 

Thứ Năm 12/07

8h30

Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy Tổng công ty Công nghiệp tàu thủy kỳ họp tháng 7/2018 Thành phần theo Giấy mời Thường trực Đảng ủy  Phòng họp 5.1    

14h00

Họp với DNV

KDTM, KTSX

Q.TGĐ Phòng 5.1 KDTM  
Thứ Sáu 13/07

8h30

Dự và chỉ đạo Hội nghị đánh giá giữa nhiệm kỳ thực hiện Nghị quyết đại hội của Đảng bộ Công ty đóng tàu Phà Rừng Thành phần theo quyết định Đ/c Đỗ Thành Hưng - Phó Bí thư Thường trực, phụ trách Đảng bộ Phà Rừng    

14h30 

Dự Hội nghị đánh giá kết quả công tác 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2018 của Cục Hàng hải VN Đ/c Lâm PTGĐ Cục Hàng hải VN Phạm Hùng - HN    
Go to top