Lịch công tác tuần 29 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 29
Từ ngày 16/7/2018 đến ngày 20/7/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 16/7

8h30

Dự Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ và Kiểm tra Đảng bộ Cty CP Đóng tàu Sông Cấm

Đ/c Lâm UVBTV Đảng ủy TCT-PTGĐ  

Sông Cấm 

   

 

 

         
Thứ Ba 17/7

8h30

Họp với Thanh tra Chính phủ và các đơn vị Bạch Đằng, Phà Rừng, Nam Triệu, Bến Kiền Thành phần theo thông báo  Đ/c Lâm PTGĐ Bạch Đằng    

 

 

         
Thứ Tư 18/7

9h00

Họp về báo cáo và dự kiến kế hoạch làm việc với các đơn vị về KQ SXKD 6 tháng đầu năm và KH SXKD 6 tháng cuối năm 2018

KHĐT, KDTM, KTSX, TCKT

Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1 KHĐT   

14h00

Họp v/v chuyển nhượng vốn ở Cảng Chân Mây

KDTM, TCKT, ĐMDN, Thanh tra BVCTrNB Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1  

 

Thứ Năm 19/7

9h00

Họp v/v chuyển nhượng vốn ở Cảng Chân Mây

KDTM, TCKT, ĐMDN, Thanh tra BVCTrNB, MBS Đ/c Lâm PTGĐ Phòng 4.1    

15h00

Dự kiến họp BCH Đảng ủy Cty Mẹ - TCT 

Các đồng chí UVBCH

Đ/c Lâm Bí thư Đảng ủy Cty Mẹ - TCT Phòng 4.1     
Thứ Sáu 20/7

 

           

 

 

         
Go to top