Lịch công tác tuần 30 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 30
Từ ngày 23/7/2018 đến ngày 28/7/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 23/7

 

 

   

 

   

 

 

         
Thứ Ba 24/7

9h00

Họp về cung cấp tài liệu cho TTCP TCKT, KDTM, VPHĐTV, KTSX Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    

16h00

Họp với đối tác Malaysia về Tàu và bồn chứa Ethylene của Bạch Đằng

KDTM, KTSX, TCKT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 5.1    
Thứ Tư 25/7

9h00

Họp về KLTT của Bộ công thương

KHĐT, TTBVCTrNB, TCKT, TCNS&ĐT

Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    

13h30 

Họp Hội đồng chi trả lương Công ty Mẹ-TCT

Hội đồng chi trả lương Cty Mẹ-TCT Q.TGĐ Phòng 5.1  TCNS-ĐT

 

Thứ Năm 26/7

8h00

Họp Giao ban công tác tháng 7/2018 của Bộ GTVT

Q.TGĐ Bộ trưởng Bộ GTVT Bộ GTVT     

14h00 - 17h00 

Kiểm tra kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm, KH SXKD 6 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2018 tại Công ty CP Đóng tàu Sông Cấm

Đại diện HĐTV, Ban TGĐ, KHĐT, KDTM, TCKT, TCNS&ĐT, KTSX, ĐMDN

Q.TGĐ Sông Cấm KHĐT  
Thứ Sáu 27/7

 

 

         

13h30-16h00

Kiểm tra kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm, KH SXKD 6 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2018 tại Công ty Đóng tàu & CNHH Sài Gòn

Thành phần theo thông báo  Lãnh đạo TCT  SSMI KHĐT  
16h00-17h30 Kiểm tra kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm, KH SXKD 6 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2018 tại Công ty Đóng tàu 76 Thành phần theo thông báo  Lãnh đạo TCT SSMI KHĐT  
Thứ Bảy 28/7

8h30 - 10h30 

Kiểm tra kết quả thực hiện SXKD 6 tháng đầu năm, KH SXKD 6 tháng cuối năm và dự kiến cả năm 2018 tại Công ty CNTT Sài Gòn Thành phần theo thông báo Lãnh đạo TCT SSIC KHĐT  

 

 

         
Go to top