Lịch công tác tuần 51

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 51
Từ ngày 11/12/2017 đến ngày 15/12/2017
Thứ/ ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 11/12 8h00 Họp bàn về cơ chế, chính sách và giải pháp để tăng thị phần vận tải đường biển, pha sông biển Q.TGĐ Bộ trưởng Bộ GTVT  Bộ GTVT     
8h30 Họp BCH Đảng ủy Công ty Mẹ  Các đ/c UV BCH ĐU Công ty mẹ Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 2.2    
14h00 Họp kiểm điểm BCH Đảng ủy Công ty CNTT&XD Sông Hồng Đ/c Thủy Phó ban tuyên giáo ĐU TCT, BCH ĐU Công ty Sông Hồng Đ/c Lâm UV BTV   ĐU TCT Cty Sông Hồng    
Thứ Ba 12/12 9h00 Hội nghị kiểm điểm tập thể và cá nhân các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy  Tổng công ty Thành phần theo thông báo Thường trực Đảng ủy TCT Phòng 5.1    
13h30 Hội nghị kiểm điểm BCH Đảng ủy Công ty Mẹ Thành phần theo thông báo Đ/c Lâm Bí thư Đảng ủy Cty Mẹ - TCT Phòng 5.1    
Thứ Tư 13/12 9h00 Họp thực hiện hợp đồng và tiến độ các sản phẩm 2017 KDTM, KTSX, TCKT, KHĐT, TCNS&ĐT `` Phòng 4.1 KDTM, KTSX  
13h30 Thống nhất phương án giao kế hoạch SXKD 2018 KHĐT, TCKT, KDTM, KTSX, TCNS&ĐT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KHĐT  
15h00 Họp thống nhất báo cáo C46 về Hải Hà TCNS&ĐT, KHĐT, TCKT, TTBVCTNB Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 TCNS&ĐT  
Thứ Năm   14/12   Đ/c Lâm PTGĐ nghỉ phép           
15h30 L/v với Cty Damen Sông Cấm  Ban KDTM, KTSX, Luật&HTQT Q.TGĐ Phòng 5.1 KDTM  
Thứ Sáu 15/12 8h30 Họp về thống nhất kế hoạch chi tiêu Cty Mẹ 2018  KHĐT, TCKT, TCNS&ĐT, VP  Đ/c Lâm PTGĐ  Phòng 4.1    
10h00 Họp thống nhất báo cáo C46 về DQS KHĐT, TCKT, Thanh tra BVCTrNB, TCNS&ĐT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1 KHĐT  
13h30 Họp báo cáo công tác chuẩn bị Vietship 2018 Ban chỉ đạo, Ban Tổ chức, các tiểu ban Vietship 2018 Q.TGĐ Phòng 5.1 KDTM  
Go to top