Cục Đăng kiểm Việt Nam: Thông tin ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia

Ngày 02/6/2016, Bộ trưởng Bộ GTVT đã ký Thông tư số 11/2016/TT-BGTVT ban hành 04 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia liên quan đến hoạt động giám sát kỹ thuật thuộc lĩnh vực tàu biển của Cục Đăng kiểm Việt Nam, bao gồm:

1. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép, mã số: QCVN 21: 2015/BGTVT.

2. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu biển cao tốc, mã số: QCVN 54: 2015/BGTVT.

3. Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển, mã số: QCVN 42: 2015/BGTVT.

4 Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về kiểm tra và đóng tàu biển vỏ gỗ, mã số: QCVN 92: 2015/BGTVT.

Thông tư 11/2016/TT-BGTVT sẽ có hiệu lực kể từ ngày 28/11/2016 và bãi bỏ các văn bản sau:

- Thông tư số 12/2010/TT-BGTVT ngày 21/4/2010 của Bộ trưởng Bộ GTVT ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép.

- Thông tư số 05/2013/TT-BGTVT ngày 02/5/2013 của Bộ trưởng Bộ BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép- sửa đổi lần 1 năm 2013.

- Khoản 2 Điều 1 Thông tư số 82/2014/TT-BGTVT ngày 30/12/2014 của Bộ trưởng Bộ BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về quy phạm phân cấp và đóng tàu biển vỏ thép- sửa đổi lần 2 năm 2014.

- Thông tư số 28/2012/TT-BGTVT ngày 30/7/2012 của Bộ trưởng Bộ BGTVT ban hành quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển.

Các Quy chuẩn sẽ được xuất bản và phát hành ở cả dạng bản in giấy và bản in điện tử (đĩa CD) vào tháng 9 năm 2016.

Một số thông tin bổ sung:

1. QCVN 21: 2015/BGTVT: Được sửa đổi bổ sung và thay thế cho QCVN 21: 2010/BGTVT kèm các “Sửa đổi 1: 2013 QCVN 21: 2010/BGTVT” và “Sửa đổi 2: 2014 QCVN 21: 2010/BGTVT”.

2. QCVN 54: 2015/BGTVT: Được xây dựng trên cơ sở QCVN 54:2013/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về phân cấp và đóng tàu thủy cao tốc), bãi bỏ các quy định áp dụng đối với tàu biển cao tốc quy định tại QCVN 54: 2013/BGTVT. Theo đó, kể từ ngày 28/11/2016, các hoạt động liên quan đến thiết kế, chế tạo, sửa chữa, khai thác v.v..tàu biển cao tốc phải thỏa mãn QCVN 54: 2015/BGTVT, còn các phương tiện thủy nội địa cao tốc vẫn áp dụng QCVN 54: 2013/BGTVT.

3. QCVN 42: 2015/BGTVT: Được sửa đổi, bổ sung và thay thế cho QCVN 42: 2012/BGTVT (Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về trang bị an toàn tàu biển).

4. QCVN 92: 2015/BGTVT: Được xây dựng trên cơ sở TCVN 3903-1984 (Quy phạm đóng tàu gỗ- yêu cầu kỹ thuật),với phạm vi áp dụng cho các tàu biển vỏ gỗ hoạt động trong vùng biển Việt Nam cách bờ không quá 20 hải lý.

Để biết thêm thông tin và/hoặc dự kiến đăng ký mua quy chuẩn, đề nghị liên hệ theo địa chỉ:

Nguyễn Văn Dũng

Phòng Quy phạm- Cục Đăng kiểm VN

Địa chỉ: Số 18 Phạm Hùng, phường Mỹ Đình II, quận Nam Từ Liêm, TP. Hà Nội

Tel. 043.7684703 (510)

Fax: 043.7684770

Email: dungnv@vr.org.vn

Mobile: 0912140035
 
Nguồn: vr.mt.gov.vn
Go to top