Đăng kiểm DNV GL giới thiệu bộ quy phạm mới

Ngày 20/2/2017 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ - SBIC, Hà Nội, Đăng kiểm DNV GL giới thiệu bộ quy phạm mới trong hoạt động đóng mới phương tiện thuỷ, do ông Lê Quang Vinh - Đại diện Đăng kiểm DNV GL Vietnam trình bày.
 
Mục đích nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, cập nhật quy phạm mới trong đóng mới phương tiện thủy cho các ban chuyên môn cũng như các đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

 

TTSBIC

Các bài viết khác

IMO: Quy định về thu thập và báo cáo tiêu thụ dầu nhiên liệu tàu biển

Hội thảo kỹ thuật lần thứ 6 về công nghiệp vận tải biển và đóng tàu

Hội thảo Hàng hải Việt Nam - Hàn Quốc 2017

IMO thay đổi thời hạn lắp đặt hệ thống quản lý nước dằn cho tàu biển

Sẽ có tàu biển không người lái từ năm 2020

IMO thông qua Hệ thống thu thập dữ liệu về tiêu thụ dầu nhiên liệu của tàu

Những con tàu thuỷ vĩ đại trên thế giới về độ lớn

Đại học Bách khoa Hà Nội đưa phần mềm thiết kế tàu thủy vào giảng dạy

Hội thảo kỹ thuật về công tác quản lý nước dằn tàu biển

Quy định 12 sửa đổi của Công ước Marpol về nối két nước chứa dầu cặn

Con tàu có hình thù đặc biệt chữ V của hải quân Đức

Hội thảo quốc tế châu Á - Thái Bình Dương lần thứ 8 về thủy động lực học trong kiến trúc tàu biển, công nghệ đại dương và các công trình biển

“Mắt thần” nhận dạng, theo dõi tàu biển từ xa

Phà Rừng đào tạo nhận thức về Hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2015 và Hệ thống quản lý môi trường ISO 14001:2015

Công ước quốc tế về kiểm soát, quản lý nước dằn và cặn nước dằn của tàu 2004 Công ước BWM chính thức có hiệu lực vào ngày 8/9/2017

Go to top