Đăng kiểm DNV GL giới thiệu bộ quy phạm mới

Ngày 20/2/2017 tại Tổng công ty Công nghiệp tàu thuỷ - SBIC, Hà Nội, Đăng kiểm DNV GL giới thiệu bộ quy phạm mới trong hoạt động đóng mới phương tiện thuỷ, do ông Lê Quang Vinh - Đại diện Đăng kiểm DNV GL Vietnam trình bày.
 
Mục đích nhằm nâng cao năng lực quản lý sản xuất kinh doanh, cập nhật quy phạm mới trong đóng mới phương tiện thủy cho các ban chuyên môn cũng như các đơn vị thành viên trong Tổng công ty.

 

TTSBIC

Go to top