Lịch công tác tuần 24 TCT - 2018

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 24
Từ ngày 11/6/2018 đến ngày 15/6/2018
Thứ/ngày Thời gian Nội dung Tham dự Chủ trì Phòng họp Đơn vị chuẩn bị Ghi chú
Thứ Hai 11/6

 

 

   

 

   

13h30

Họp v/v chuyển nợ tàu 1.700 TEU V22 từ Cty Vận tải Biển Đông sang Cty Đóng tàu Bạch Đằng TVHĐTV, đ/c Sơn PTGĐ, ban TCKT, KDTM, KHĐT, Luật-HTQT, VFC Q.TGĐ Phòng 5.1 TCKT  
Thứ Ba 12/6 9h00

Họp về đề nghị thu hồi tài sản của Cty CP Vân Thái - VNS

Thanh tra BVCTrNB, VP, Luật-HTQT, TCKT, Cty CP Vân Thái - VNS (Mr Hùng - PB.KHĐT) Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    

13h30

Họp phương án xử lý các tàu cá mẫu KDTM, KTSX, TCKT, Luật-HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1

 

 
Thứ Tư 13/6 9h00

Họp công nợ FSO5

TCKT, KDTM, KTSX, Luật-HTQT Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    

13h30

Họp quyết toán tàu xi măng Nghi Sơn TCKT, KDTM Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    
Thứ Năm 14/6

 

Dự kiến họp với UBND Tp Hải Phòng về tàu Bạch Long Vỹ

Thành phần theo thông báo

UBND TP Hải Phòng UBND TP Hải Phòng    

 

 

       

 

Thứ Sáu 15/6

9h00

Họp thống nhất nội dung Brochure của TCT KTSX, KDTM, VP Đ/c Lâm P.TGĐ Phòng 4.1    

 

           
Go to top